top of page

Εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Veridos Ματσούκης με νέα δανειακή σύμβαση

Νέα επένδυση επεκτείνει το παραγωγικό δυναμικό για την εκτύπωση υπερσύγχρονων εγγράφων ταυτότητας. Στο πλαίσιο της επένδυσης θα δημιουργηθούν 60 νέες εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης. Διαρκής στήριξη από την ΕΤΕπ για άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Το δυναμικό παραγωγής ασφαλών εγγράφων ταυτότητας στην Ελλάδα θα επεκταθεί ύστερα από τη 10ετή δανειακή σύμβαση ύψους 10,5 εκατ. ευρώ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Veridos Ματσούκης, κορυφαίας εταιρείας εκτυπώσεων ασφαλών εγγράφων ταυτότητας.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα στηρίξει επενδυτικό σχέδιο ύψους 23 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις της Veridos Ματσούκης στην Αθήνα, με σκοπό την αύξηση του δυναμικού παραγωγής διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και άλλων επίσημων κυβερνητικών εγγράφων. Τα εν λόγω έγγραφα θα εκτυπώνονται με τα πλέον πρόσφατα και πιο εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μείωση των περιστατικών υποκλοπής ταυτότητας. Πέραν του δανείου ύψους 10,5 εκατ. ευρώ της ΕΤΕπ, η Veridos Ματσούκης έχει ξεκινήσει επίσης διαδικασία υποβολής αίτησης για δάνειο ύψους 7,5 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) λόγω της μεγάλης εξωστρέφειας των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Η διαδικασία έγκρισης από τον ΜΑΑ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.

Για την ΕΤΕπ, αυτός είναι ο δεύτερος γύρος στήριξης για τη Veridos Ματσούκης – ο πρώτος ήταν ένα δάνειο ύψους 11 εκατ. ευρώ που είχε συμφωνηθεί το 2019 – και το δάνειο υπογράφηκε επίσημα στην Αθήνα νωρίτερα σήμερα από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Werner Hoyer, και τον Δημήτρη Ματσούκη, διευθύνων σύμβουλο της Veridos Ματσούκης, υπό την παρουσία του Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), Ορέστη Καβαλάκη.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξουμε μια τόσο καινοτόμο εταιρεία, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της εκτύπωσης εγγράφων ταυτοποίησης και ασφαλείας. Χάρη σε αυτήν τη νέα χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, η Veridos Ματσούκης θα μπορέσει να επεκτείνει το παραγωγικό δυναμικό αιχμής που διαθέτει στην Ελλάδα με σκοπό την παραγωγή των πλέον ασφαλών διαβατηρίων και δελτίων ταυτότητας για χώρες σε όλο τον κόσμο. Η πρόσβαση στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα συμβάλει επίσης στις προσπάθειές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και θα της επιτρέψει να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης στην Αθήνα» δήλωσε ο Werner Hoyer, Πρόεδρος της ΕΤΕπ.

«Οι δέσμευση για νέες επενδύσεις αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ευημερία της Veridos Ματσούκης. Είμαστε περήφανοι που με την μέχρι τώρα πρόοδό μας έχουμε καταστήσει την εταιρεία πρωτοπόρο στην παραγωγή εγγράφων ταυτότητας, αποτελώντας έτσι μια αξιοσημείωτη ιστορία επιτυχίας της γερμανοελληνικής συνεργασίας που συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Οι νέες επενδύσεις στοχεύουν στην περαιτέρω επέκταση της ικανότητας της Veridos Ματσούκης να παράγει καινοτόμα προϊόντα και θα συμβάλουν στη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης» δήλωσε ο Marc-Julian Siewert, Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Veridos Ματσούκης.

Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια

Η Veridos Ματσούκης παράγει έγγραφα ταυτότητας υψηλής ασφάλειας για περισσότερες από 40 κυβερνήσεις στον κόσμο –μεταξύ άλλων και εντός της ΕΕ– καθώς και για διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους ενώ αποτελεί κορυφαίο φορέα καινοτομίας στον τομέα της. Τα έγγραφα ταυτότητας υψηλής ασφάλειας, τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να παραχαραχτούν, συμβάλλουν στην ασφάλεια του κράτους και των πολιτών. Η σύμβαση αποτελεί μέρος της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και υλοποιείται μέσω της ειδικής στρατηγικής πρωτοβουλίας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια (SESI).

Η στήριξη από την ΕΤΕπ θα δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, έως και 60 νέες εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης στην περιοχή και θα συμβάλει στην επέκταση της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Veridos Ματσούκης στην Αθήνα, με την προσθήκη νέων μηχανημάτων και ενός επιπλέον ορόφου ελεγχόμενης καθαριότητας (clean room). Επιπλέον, η επένδυση θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του φορέα υλοποίησης οι οποίες αφορούν καινοτόμα συστήματα ασφάλειας που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διαβατηρίων, δελτίων ταυτότητας και αδειών οδήγησης στις κεντρικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα.

Στήριξη από την ΕΤΕπ για διεθνείς επενδύσεις στην Ελλάδα

Η νέα δανειακή σύμβαση της Veridos Ματσούκης αντικατοπτρίζει τη στήριξη της ΕΤΕπ για άμεσες ξένες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα.Πέρυσι, η ΕΤΕπ χορήγησε χρηματοδότηση ύψους 2,2 δισ. ευρώ για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθαρών μεταφορών και ενεργειακής ασφάλειας και απόδοσης στη χώρα, καθώς και πιστώσεις σε τράπεζες για την παροχή χρηματοδότησης με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε ΜΜΕ. Οι χρηματοδοτήσεις που χορήγησε ο Όμιλος ΕΤΕπ και υπεγράφησαν στην Ελλάδα το 2022 ήταν υψηλότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Comments


bottom of page