top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Veridos Ματσούκης Ανώνυμη Εταιρία Εκτυπώσεων Ασφαλείας» και το διακριτικό τίτλο «VERIDOS ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία»), αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι, ενεργοί ή παλαιότεροι πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες εταιρικής σελίδας, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Η Εταιρία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναφορικά με τα Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό ιστότοπό της  https://www.veridosmatsoukis.com καιπαραμένει στη διάθεση σας για όποια διευκρίνιση. Η Εταιρία μας εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αρ. 69, T.K. 131 22, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 2386221, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): matsoukis@veridos.com.

 

Παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετικήΠολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

1. Ο Ιστότοπός μας

Ο ιστότοπος https://www.veridosmatsoukis.com αποτελεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας μας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό, καθώς φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα μας.

 

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά τα δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι όπως: ονοματεπώνυμο, email κ.λπ., τα οποία συλλέγουμε μέσω της εκ μέρους σας συμπλήρωσης της «Φόρμας Επικοινωνίας» του ιστοτόπου μας. Στα πλαίσια λειτουργίας του ιστοτόπου μας δε συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών, δηλαδή όσα αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων υγείας ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Συνεπώς σας προτρέπουμε να μην αποστέλλετε δεδομένα αυτής της κατηγορίας και σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αποστολής τους η Εταιρία μας θα προχωρά άμεσα στη διαγραφή τους.

 

3. Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Ο ιστότοπός μας και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους. Στην περίπτωση που ανήλικος έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως.

 

4. Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία ή/και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της/ εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

α. για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας της Εταιρίας μαζί σας στα πλαίσια ενημέρωσής σας και προώθησης των υπηρεσιών μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας και β. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου εδώ.

Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για τους παραπάνω σκοπούς ή κατά περίπτωση για σκοπούς νομοθετικής/ρυθμιστικής συμμόρφωσης της Εταιρίας μας ή υποστήριξης των νομικών μας αξιώσεων.

 

5. Νομική βάση επεξεργασίας

Για τα Προσωπικά σας Δεδομένα που λαμβάνει η Εταιρεία όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι πως η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας μας, και συγκεκριμένα της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες της Εταιρίας αλλά και την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρίας.

6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει αποκλειστικά το απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει λάβει τη δέουσα ενημέρωση για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επιπλέον, πρόσβαση μπορεί να έχουν και οι συνεργαζόμενες με εμάς Εταιρίες και συνεργάτες ιδιώτες (εκτελούντες την επεξεργασία), κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία (π.χ. η εταιρία υποστήριξης της ιστοσελίδας μας). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους εκτελούντες πραγματοποιείται υπό τις ρητές εντολές της Εταιρίας και υπό την εγγύηση λήψης όλων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

για την προστασία των δεδομένων σας. Τρίτα μέρη που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, όταν η διαβίβαση κρίνεται απαραίτητη για σημαντικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

7. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ελλάδος

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 

8. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. Γίνεται χρήση «cookies» στον ιστότοπό μας https://www.veridosmatsoukis.com, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας, όταν τούτη απαιτείται. Ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies εδώ.

 

9. Η περίοδος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων. Ενδεικτικά τα δεδομένα που

επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια άσκησης του εννόμου συμφέροντός μας, τηρούνται για χρονικό διάστημα 1 έτους.

 

10. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρίας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίζει το ίδιο να ενημερώνεται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, και τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων τους.

 

11. Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε ότι έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Να σημειωθεί ότι και το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει λάβει την κατάλληλη καθοδήγηση και ενημέρωση. Τα μέτρα, που λαμβάνουμε, επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως Υποκείμενο των Δικαιωμάτων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

· Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

· Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε ή πως αυτά δεν είναι επικαιροποιημένα, μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

· Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

· Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

· Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, στην περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας μας, και δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που δικαιολογούν πως το έννομο συμφέρον μας υπερισχύει έναντι του δικαιώματος σας.

 

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

· Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων,

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Privacy.Matsoukis@veridos.com, αναφέροντας «Υπόψιν αρμόδιου για Προστασία Προσωπικών

Δεδομένων», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

· Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών λόγω της πολυπλοκότητας ή του αριθμού των αιτημάτων, περίπτωση κατά την οποία θα ενημερωθείτε για την παράταση και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος. · Στις περιπτώσεις που το αίτημα θα κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό η Εταιρεία δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας.

· Στην περίπτωση που: α. θεωρείτε πως δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά σας ή β. θεωρείτε πως το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: contact@dpa.gr).__

14. Αλλαγή της Πολιτικής μας

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 07.10.2020.

bottom of page